Trung Quốc : Những hồi ức trái ngược về Cách mạng Văn hóa

Trung Quốc : Những hồi ức trái ngược về Cách mạng Văn hóa

50 năm sau, cuộc Cách mạng văn hóa đẫm máu vẫn là vết thương không bao giờ lành của một số người trong cuộc, nhưng ở Trung Quốc Mao Trạch Đông, tác giả của phong trào thành trừng lớn chưa từng có từng làm đảo lộn mọi giá trị của xã hội đó, vẫn được tôn sùng như thánh. Phóng sự của France 24, phác họa những nét tường phản trong suy nghĩ của người Trung Quốc về biến cố lịch sử mang tên Cách mạng Văn hóa.

Tag liên quan đến Trung Quốc : Những hồi ức trái ngược về Cách mạng Văn hóa

văn hóa trung quốc,Trung Quốc,Cách mạng văn hóa,Mao Trạch Đông,lịch sử,yt:cc=on

Xem thêm các video khác tại tienghoagiaotiep.com

10 Replies to “Trung Quốc : Những hồi ức trái ngược về Cách mạng Văn hóa”

  1. CMVH Trung quốc do Mao trạch đông khởi xướng lãnh đạo ,10 năm là cuộc đấu tranh giai cấp ,thanh trừng nội bộ tranh dành quyền lực ,cuốn dân vào vòng xoáy khổng lồ ,làm TQ suy thoái vè kinh tế và chính trị ,dân chịu nhiều tổn thất ,cũng may mà họ kịp thay đổi ,nếu ko thì xã hội hỗn loạn ..

  2. Thực tế ngoại trừ 1 phần của Vạn Lý Trường Thành, thì hầu hết những công trình văn hoà của Trung Quốc hiện tại đều là phục dựng lại. Cách mạng văn hoá đã đập phá hết đền chùa, lăng tẳm, huỷ hoại văn hoá truyền thống, tim nhiễm vào đầu người dân chỉ có CS và CS.

  3. Bây giờ mấy thằng cờ đỏ muốn tái hiện lại hồng vệ binh súc vật ở vn,mấy thằng cờ đỏ là mấy thằng ngU TIỀN VÔ CỔ NHÂN HẬU VÔ LAI GIẢ

  4. Chủ nghĩa ma quỷ Mao Trạch đông làm chết 60-70 triệu người hơn đệ nhị thế chiến

  5. mao chết xuống địa ngục bi đẩy xuống 18 tầng dia ngục

  6. Thời đó chúng tiêu diệt mạnh nhất là văn hóa Khôn̉g Tử .Nay chúng lại truyêǹ bá văn hoá,tư tưởng Không̉ Tử đi toàn thế giới .CS chẳng có gì đáng để gọi là văn hoá mà còn là HỦY DIỆT VĂN HÓA .Nay chúng đành phaỉ NÔN RA NUỐ́T LẠI những gì chúng đã cố gắng huỷ diệt . Không lẽ lại đưa SÁCH ĐỎ CỦA GIÁO CHỦ MAO TRẠCH ĐÔNG CHO TOÀN THẾ́ GIỚI HỌC TẬP ?

  7. Mao đảo lộn chủ nghĩa xã hội, Tàu Khựa không phải là Cộng Sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *