1001 câu giao tiếp Tiếng Trung thông dụng nhất cho người mới bắt đầu tập 2 – Tiếng Trung 518

Với những người mới bắt đầu thì việc học những câu giao tiếp tiếng Trung thông dụng nhất, dễ nhớ nhất là vô cùng quan trọng. Đó là những câu giao tiếp tiếng Trung thường dùng hằng ngày trong giao tiếp và công việc. Bất cứ ai muốn nói thành thạo tiếng Trung giao tiếp sơ cấp cũng cần nắm vững trong tay những câu giao tiếp thông dụng này.


Tag liên quan đến 1001 câu giao tiếp Tiếng Trung thông dụng nhất cho người mới bắt đầu tập 2 – Tiếng Trung 518

Tiếng Trung 518,tiếng Trung giao tiếp,học tiếng Trung giao tiếp,tiếng Hoa giao tiếp,tiếng Trung cho người mới bắt đầu,tiếng Hoa cho người mới bắt đầu,tự học tiếng Trung,tự học tiếng Hoa,tiếng Trung sơ cấp,tiếng Hoa sơ cấp,các câu giao tiếp tiếng Trung thông dụng,các câu giao tiếp tiếng Hoa thông dụng

Xem thêm các video khác tại tienghoagiaotiep.com

39 Replies to “1001 câu giao tiếp Tiếng Trung thông dụng nhất cho người mới bắt đầu tập 2 – Tiếng Trung 518”

  1. 好玩吗?河内好玩吗?好吃吗?好喝吗?汉语难吗?你会说中文吗?你会说越南语吗?

  2. 我来吧,让我来吧!你试试吧!我可以试试吗?你还好吗?你最近怎么样?你最近还好吗?最近工作怎么样,我很好,我一切都很好,还可以,还行吧,一般般,马马虎虎

  3. 吃饱了吗?吃好了吗?快点,赶紧赶紧,干杯。我敬你一杯

  4. 你几点上班?起床了吗?睡了吗?晚安!做好梦,别睡得晚!别熬夜了!你怎么了,我肚子很痛!我头痛,我有点不舒服,

  5. 在干嘛?在做什么呢?在忙什么呢?你想买点水果,你喜欢吃水果吗?我每天都吃苹果

  6. 这是你的电脑吗?不是,是小王的,你有手机吗?你家有电视吗?我喜欢看电视,明天你要去学校吗?明天你要上班吗?老板今天我做什么?今天你都忙些什么呢?我在忙呢!那你先忙吧!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *