Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Ý nghĩa các dãy số

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Ý nghĩa các dãy số

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Ý nghĩa các dãy số HỌC ONLINE 1-1 (Giáo viên người Việt, giáo viên bản xứ) + Giao tiếp liên tục giáo viên 30-50p/ buổi học, hiệu quả hơn 60% so Read more

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Mẫu câu thông dụng trong ngân hàng

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Mẫu câu thông dụng trong ngân hàng

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Mẫu câu thông dụng trong ngân hàng HỌC ONLINE 1-1 (Giáo viên người Việt, giáo viên bản xứ) + Giao tiếp liên tục giáo viên 30-50p/ buổi học, hiệu quả hơn Read more

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Siêu năng lực trong tiếng Trung

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Siêu năng lực trong tiếng Trung

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Siêu năng lực trong tiếng Trung HỌC ONLINE 1-1 (Giáo viên người Việt, giáo viên bản xứ) + Giao tiếp liên tục giáo viên 30-50p/ buổi học, hiệu quả hơn 60% Read more

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Các từ tiếng Trung có cách đọc giống tiếng Việt

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Các từ tiếng Trung có cách đọc giống tiếng Việt

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Các từ tiếng Trung có cách đọc giống tiếng Việt HỌC ONLINE 1-1 (Giáo viên người Việt, giáo viên bản xứ) + Giao tiếp liên tục giáo viên 30-50p/ buổi học, Read more

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Ý nghĩa cách đọc các con số

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Ý nghĩa cách đọc các con số

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Ý nghĩa cách đọc các con số HỌC ONLINE 1-1 (Giáo viên người Việt, giáo viên bản xứ) + Giao tiếp liên tục giáo viên 30-50p/ buổi học, hiệu quả hơn Read more

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Phân biệt “讨论”và “谈论”

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Phân biệt “讨论”và “谈论”

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Phân biệt “讨论”và “谈论” HỌC ONLINE 1-1 (Giáo viên người Việt, giáo viên bản xứ) + Giao tiếp liên tục giáo viên 30-50p/ buổi học, hiệu quả hơn 60% so với Read more

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Phân biệt "必须“và“必需””

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Phân biệt "必须“và“必需””

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Phân biệt "必须“và“必需”” HỌC ONLINE 1-1 (Giáo viên người Việt, giáo viên bản xứ) + Giao tiếp liên tục giáo viên 30-50p/ buổi học, hiệu quả hơn 60% so với phương Read more

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Phân biệt "差点儿“ và ”几乎“”

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Phân biệt "差点儿“ và ”几乎“”

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Phân biệt "差点儿“ và ”几乎“” HỌC ONLINE 1-1 (Giáo viên người Việt, giáo viên bản xứ) + Giao tiếp liên tục giáo viên 30-50p/ buổi học, hiệu quả hơn 60% so Read more

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Nói đạo lý

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Nói đạo lý

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Nói đạo lý HỌC ONLINE 1-1 (Giáo viên người Việt, giáo viên bản xứ) + Giao tiếp liên tục giáo viên 30-50p/ buổi học, hiệu quả hơn 60% so với phương Read more

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Phân biệt "得“-“的”-“地”

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Phân biệt "得“-“的”-“地”

Học giao tiếp tiếng Trung trong 60s với Avika: Phân biệt "得“-“的”-“地” HỌC ONLINE 1-1 (Giáo viên người Việt, giáo viên bản xứ) + Giao tiếp liên tục giáo viên 30-50p/ buổi học, hiệu quả hơn 60% so với phương Read more