Tuần Văn hóa Du lịch Trung Quốc

Tuần Văn hóa Du lịch Trung Quốc

“Tuần Văn hóa Du lịch Trung Quốc” online năm 2021 Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội sẽ tổ chức qua các trang xã hội của Trung tâm trong đó có trang facebook vào ngày 7 – 13 tháng 6, kính mời theo dõi !

Tag liên quan đến Tuần Văn hóa Du lịch Trung Quốc

văn hóa trung quốc,宣传

Xem thêm các video khác tại tienghoagiaotiep.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *