Tiếng Trung Hỏi Đường Và Chỉ Đường

I.Từ Vựng

东边 dōngbian phía đông
西边 xībian phía tây
南边 nánbian phía nam
北边 běibian phía bắc
前边 qiánbian phía trước
后边 hòubian phía sau
左边 zuǒbiān bên trái
右边 yòubiān bên phải
上边 shàngbian bên trên
下边 xiàbian bên dưới
里边 lǐbian bên trong
外边 wàibian bên ngoài
wǎng hướng về đâu đó
“wǎng + hướng + V”
yuǎn xa
jìn gần
guǎi quẹo, rẽ
cách
地方 dìfāng chỗ, địa điểm
从……到…… cóng… Dào… từ … đến

II.Cấu trúc hỏi đường cơ bản

1. A + 在 (Zài) + B + Phương Hướng : khi A nằm hướng nào đó của B

Ví dụ: 我在你左边 /Wǒ zài nǐ zuǒbiān/ : Tôi ở bên trái bạn

2. A + 在 (Zài) + B + 和 (Hé) + C + 中间 (zhōngjiān) : khi A nằm giữa B và C

Ví dụ: 我在爸爸和妈妈中间 /Wǒ zài bàba hé māma zhōngjiān/ : Tôi ở giữa bố và mẹ.

3. A + 离(Lí) + B + khoảng cách : khi A cách B khoảng cách bao nhiêu

Ví dụ: 我离你300米 /Wǒ lí nǐ 300 mǐ/ : Tôi cách bạn 300m.

4. 往(Wǎng) + Phương hướng + động từ : khi mình nói đi về hướng nào đó

Ví dụ: 往前走就到 /Wǎng qián zǒu jiù dào/ : Đi thẳng thì tới.

>>Tìm hiểu thêm : Tiếng Trung Cho Người Vừa Lười Vừa Bận – Đổi Đời Chỉ Sau 2 Tuần Tự Học

III.Những mẫu câu hỏi đường thông dụng

 • 劳驾,我打听一下,这个地方怎么走呢?
  Láojià, wǒ dǎtīng yíxià, zhège dìfāng zěnme zǒu ne?
  Xin lỗi, tôi hỏi thăm chút, sao tới chỗ này vậy?
 • 从这儿到那儿多远?
  Cóng zhèr dào nàr duō yuǎn?
  Từ đây tới đó bao xa?
 • 离这儿大概多少米?
  Lí zhèr dàgài duōshǎo mǐ?
  Cách đây bao nhiêu mét?
 • 请问,最近的地铁站在哪儿?
  Qǐngwèn, zuìjìn dì dìtiě zhàn zài nǎr?
  Xin hỏi, trạm tàu điện gần nhất ở đâu?
 • 你往前走100米,看到红绿灯往右拐就到。
  Nǐ wǎng qián zǒu 100 mǐ, kàn dào hónglǜdēng wǎng yòu guǎi jiù dào.
  Bạn đi thẳng 100m, nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ rẽ phải thì tới.
 • 从这儿一直往前走500米,你会看到公车站在农业银行左边。
  Cóng zhèr yìzhí wǎng qián zǒu 500 mǐ, nǐ huì kàn dào gōngchē zhàn zài nóngyè yínháng zuǒbiān.
  Từ đây bạn cứ đi thẳng 500m, bạn sẽ nhìn thấy trạm xe buýt ở bên trái ngân hàng nông nghiệp.
 • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 7
 • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 6
 • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 5
 • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 4
 • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 3
Bài khác  Bỏ túi ngay những mẫu câu tiếng Trung du lịch cơ bản nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *