Tiếng Trung cho Người Mất gốc – Tự tin lấy lại căn bản nhanh chóng

Lớp Cấp Tốc cho Người Mất Gốc

Lấy lại căn bản trong thời gian ngắn nhất

Chương trình được thiết kế giúp người bận rộn xây dựng nền tảng tiếng Trung vững chắc, cải thiện 4 kỹ năng Hoa ngữ từ cơ bản đến nâng cao cấp tốc trong thời gian ngắn và đạt hiệu quả tối ưu.

Tiếng Trung cho Người Mất gốc – Tự tin lấy lại căn bản nhanh chóng

Lý do chọn
TIẾNG TRUNG HIỆU QUẢ – A2Z

Tiếng Trung cho Người Mất gốc – Tự tin lấy lại căn bản nhanh chóng

Chất lượng giảng dạy đạt chuẩn

Tiếng Trung cho Người Mất gốc – Tự tin lấy lại căn bản nhanh chóng

Chương trình học đa dạng

Tiếng Trung cho Người Mất gốc – Tự tin lấy lại căn bản nhanh chóng

Phần mềm học chuyên dụng

Tiếng Trung cho Người Mất gốc – Tự tin lấy lại căn bản nhanh chóng

Đội ngũ giảng dạy chuyên môn cao

PHƯƠNG PHÁP TIẾP THU
NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

Học viên tiếp thu bài học hiệu quả cũng như trang bị các kỹ năng cần thiết để học tập hay làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

1.Kỹ năng nghe

Hỗ trợ học viên thích ứng nhanh, tăng tính phản xạ, nắm bắt ý chính và rèn luyện kỹ năng ghi chú để chọn lọc chi tiết quan trọng.

2.Kỹ năng nói

Tập trung giúp học viên tự tin, phát âm chuẩn, diễn đạt lưu loát ý kiến của mình về nhiều đề tài khác nhau.

3.Kỹ năng đọc

Rèn luyện kỹ năng đọc và phân tích đoạn văn hiệu quả.

4.Kỹ năng viết

Học viên được thực hành các kỹ năng cần thiết để suy nghĩ có hệ thống, truyền tải mạch lạc thông qua các bài viết.

  • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 7
  • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 6
  • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 5
  • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 4
  • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 3
Bài khác  Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *