[Du học Trung Quốc] Đi Cung Văn Hoá mừng Noel giữa mùa thi - 圣诞节去文化宫玩了|Ngôn Tống - 宋诺言

[Du học Trung Quốc] Đi Cung Văn Hoá mừng Noel giữa mùa thi – 圣诞节去文化宫玩了|Ngôn Tống – 宋诺言

[Du học Trung Quốc] Đi Cung Văn Hoá mừng Noel giữa mùa thi – 圣诞节去文化宫玩了|Ngôn Tống – 宋诺言 Hôm nay là ngày Giáng Sinh, lần đầu tiên mình đón Giáng Sinh mà được mặc đồ lạnh, vì Sài Gòn rất Read more