Đọc và Nghe 003 / Cùng Kevin học tiếng trung 190910

Đọc và Nghe 003 / Cùng Kevin học tiếng trung 190910

Đọc và Nghe 003 / Cùng Kevin học tiếng trung 190910 Luyện đọc tiếng trung, Luyện nghe tiếng trung Tag liên quan đến Đọc và Nghe 003 / Cùng Kevin học tiếng trung 190910 Học Tiếng Trung Cơ Bản,học tiếng Read more

Học tiếng Trung - Hán ngữ 1- Bài 5 - P3 - (Bài tập) Đây là thầy giáo Vương.Learn Chinese

Học tiếng Trung – Hán ngữ 1- Bài 5 – P3 – (Bài tập) Đây là thầy giáo Vương.Learn Chinese

Lý do hơn 2 tháng nay mình không ra video vì mình vừa sinh em bé xong. Giờ mình sẽ tiếp tục ra video dạy tiếng trung nhé, nếu các bạn muốn ủng hộ mình kiếm tiền bỉm sữa và Read more

Học tiếng Trung - Hán ngữ 1- Bài 3 -P3 - (BÀI TẬP) NGÀY MAI GẶP LẠI !Learn Chinese

Học tiếng Trung – Hán ngữ 1- Bài 3 -P3 – (BÀI TẬP) NGÀY MAI GẶP LẠI !Learn Chinese

Lý do hơn 2 tháng nay mình không ra video vì mình vừa sinh em bé xong. Giờ mình sẽ tiếp tục ra video dạy tiếng trung nhé, nếu các bạn muốn ủng hộ mình kiếm tiền bỉm sữa và Read more

Học tiếng Trung - Hán ngữ 1-Bài 3 -P2 - (TỪ MỚI) NGÀY MAI GẶP LẠI ! Learn Chinese

Học tiếng Trung – Hán ngữ 1-Bài 3 -P2 – (TỪ MỚI) NGÀY MAI GẶP LẠI ! Learn Chinese

Lý do hơn 2 tháng nay mình không ra video vì mình vừa sinh em bé xong. Giờ mình sẽ tiếp tục ra video dạy tiếng trung nhé, nếu các bạn muốn ủng hộ mình kiếm tiền bỉm sữa và Read more

Học tiếng Trung - Hán ngữ 1-Bài 3 -P1 NGÀY MAI GẶP LẠI ! - Lý thuyết. Learn Chinese

Học tiếng Trung – Hán ngữ 1-Bài 3 -P1 NGÀY MAI GẶP LẠI ! – Lý thuyết. Learn Chinese

Lý do hơn 2 tháng nay mình không ra video vì mình vừa sinh em bé xong. Giờ mình sẽ tiếp tục ra video dạy tiếng trung nhé, nếu các bạn muốn ủng hộ mình kiếm tiền bỉm sữa và Read more

Học tiếng Trung - Hán ngữ 1- Bài 8.5(Bài tập) : Một cân táo bao nhiêu tiền? Learn Chinese

Học tiếng Trung – Hán ngữ 1- Bài 8.5(Bài tập) : Một cân táo bao nhiêu tiền? Learn Chinese

Link nhóm để các bạn cùng thảo luận đây ạ: https://www.facebook.com/groups/216319516146992 Tên nhóm facebook là: TIẾNG TRUNG QUỐC OAI. Chúc các bạn học tiếng trung thành công ! Facebook cuar mình : https://www.facebook.com/phunghien91​ Chúc các bạn học tiếng trung vui Read more

Học tiếng Trung - Hán ngữ 1- Bài 5 -P1 - (Lý thuyết) Đây là thầy giáo Vương.Learn Chinese

Học tiếng Trung – Hán ngữ 1- Bài 5 -P1 – (Lý thuyết) Đây là thầy giáo Vương.Learn Chinese

Lý do hơn 2 tháng nay mình không ra video vì mình vừa sinh em bé xong. Giờ mình sẽ tiếp tục ra video dạy tiếng trung nhé, nếu các bạn muốn ủng hộ mình kiếm tiền bỉm sữa và Read more

Học tiếng Trung - Hán ngữ 1- Bài 7 - P1 - (Lý thuyết+Từ mới): Bạn ăn gì?. Learn Chinese

Học tiếng Trung – Hán ngữ 1- Bài 7 – P1 – (Lý thuyết+Từ mới): Bạn ăn gì?. Learn Chinese

Lý do hơn 2 tháng nay mình không ra video vì mình vừa sinh em bé xong. Giờ mình sẽ tiếp tục ra video dạy tiếng trung nhé, nếu các bạn muốn ủng hộ mình kiếm tiền bỉm sữa và Read more

Học tiếng Trung - Hán ngữ 1- Bài 6 - P2 - (Bài khóa + Bài tập) Tôi học tiếng Hán. Learn Chinese

Học tiếng Trung – Hán ngữ 1- Bài 6 – P2 – (Bài khóa + Bài tập) Tôi học tiếng Hán. Learn Chinese

Lý do hơn 2 tháng nay mình không ra video vì mình vừa sinh em bé xong. Giờ mình sẽ tiếp tục ra video dạy tiếng trung nhé, nếu các bạn muốn ủng hộ mình kiếm tiền bỉm sữa và Read more

Học tiếng Trung - Hán ngữ 1- Bài 5 -P2 - (Từ mới) Đây là thầy giáo Vương. Learn Chinese

Học tiếng Trung – Hán ngữ 1- Bài 5 -P2 – (Từ mới) Đây là thầy giáo Vương. Learn Chinese

Lý do hơn 2 tháng nay mình không ra video vì mình vừa sinh em bé xong. Giờ mình sẽ tiếp tục ra video dạy tiếng trung nhé, nếu các bạn muốn ủng hộ mình kiếm tiền bỉm sữa và Read more