Học Tiếng Trung Bồi quá dễ – Chủ đề: 100 TỪ GHÉP THÔNG DỤNG NHẤT – PHẦN 3

Học Tiếng Trung Bồi quá dễ – Chủ đề: 100 TỪ GHÉP THÔNG DỤNG NHẤT – PHẦN 3 Xem nhiều sẽ nhớ, nghe nhiều sẽ nói được – mỗi ngày 10 phút là thành thạo tiếng trung bồi thôi mà, Read more

Học Tiếng Trung Bồi quá dễ – Chủ đề: 100 TỪ GHÉP THÔNG DỤNG NHẤT (PHẦN 4)

Học Tiếng Trung Bồi quá dễ – Chủ đề: 100 TỪ GHÉP THÔNG DỤNG NHẤT (PHẦN 4) Xem nhiều sẽ nhớ, nghe nhiều sẽ nói được – mỗi ngày 10 phút là thành thạo tiếng trung bồi thôi mà, cố Read more

#1 Học Tiếng Trung qua video | Ghép đôi đường phố

#1 Học Tiếng Trung qua video | Ghép đôi đường phố Học Tiếng Trung Đường Phố | Ghép đôi đường phố 黑男丘比特: https://www.youtube.com/watch?v=A7ySjA4tM9o&t=409s (DEAR黑男:我是你們的粉絲,每集都看完喔,我覺得用你的影片可以學習漢語。所以把你的影片來教中文。我希望你原諒。 謝謝你!) Từ vựng cơ bản trong video: 打扰Dǎrǎo:làm phiền 单身dānshēn: đơn thân 类型lèixíng: loại hình, dạng 打扮dǎbàn: Read more