sở thích / Cùng Kevin Học Tiếng Trung 191017 bài 9

sở thích / Cùng Kevin Học Tiếng Trung 191017 bài 9

sở thích / Cùng Kevin Học Tiếng Trung 191017 bài 9

Học Tiếng Trung /sở thích
cách biểu thị tần suất của hành động
sử dụng thời gian trạng ngữ biểu thị khởi điểm của hành động.
từ vựng/câu ví dụ trong Cùng Kevin Học Tiếng Trung 191017 bài 9

看电视Kàn diànshì Xem tivi
烹饪Pēngrèn Nấu ăn
运动Yùndòng Thể thao
打篮球Dǎ lánqiú Chơi bóng rổ
踢足球Tī zúqiú Chơi bóng đá
上网 Shàngwǎng lướt internet
打游戏Dǎ yóuxì Chơi game
购物 Gòuwù Mua sắm/shopping
聊天Liáotiān Trò chuyện/nói chuyện
唱歌Chànggē Hát/ca hát
画画Huà huà vẽ tranh
弹钢琴Tán gang qín đàn piano
跳舞Tiàowǔ Nhảy múa
tiān天 ngày
zhōu周tuần
xīng qī星期tuần
yuè月tháng
nián年năm
yīn wèi因为tại vì / bởi vì
ràng 让khiến cho
dōu huì都会đều có thể

wǒ cóng… de shí hòu jiù xǐ huān…
我 从……的 时候 就喜欢……

yīn wèi… kě yǐ ràng wǒ
因为……可以 让 我……
tại vì ……có thể khiến cho tôi……

Wǒ xǐhuān kànshū
我喜欢看书,
mě itiān wǎn shàng cóng bā diǎn dào jiǔ diǎn wǒ dōu huìkàn yīgè xiǎo shíde shū
每天晚上从8点到9点我都会看一个小时的书,
wǒ cóng xiǎo jiù xǐ huān kàn shū
我从小就喜欢看书,
yīn wèi kàn shū kě yǐ shǐ wǒ gèng cōng míng
因为 看 书 可以使我 更 聪 明。

wǒ xǐ huān tán gāng qín
我 喜欢 弹 钢 琴
měi tiān wǒ dōu huì zài jiā tán yì gè xiǎo shí gāng qín
每 天 我 都会 在家 弹一个小 时 钢 琴.
wǒ cóng liù suì de shí hòu jiù xǐ huān tán gāng qín
我 从 六岁的 时候 就喜欢 弹 钢 琴
yīn wèi tán gāng qín kě yǐ ràng wǒ tí gāo xiǎng xiàng lì
因 为 弹 钢 琴 可以 让 我 提高 想 象 力

Bài khác  Học tiếng Trung qua #truyện tranh: Số điện thoại của bạn là gì? #manhua #truyentranhonline

wǒ xǐ huān lǚ yóu
我 喜欢 旅 游
měi nián wǒ dōu huì hé jiā rén qù guó wài lǚ yóu liǎng cì
每 年 我 都 会 和家人去 国外 旅游 两次
wǒ cóng xiǎo jiù xǐ huān lǚ yóu
我 从 小 就喜欢 旅游
yīn wèi lǚ yóu kě yǐ ràng wǒ gǎn dào fàng sōng
因 为旅游 可以 让 我 感 到 放 松

wǒ xǐ huān tī zú qiú
我 喜欢 踢足球
měizhōuwǒ dōuhuì hé péngyǒuqù tǐ yùchǎng tī liǎng chǎng zúqiú
每 周 我 都会 和 朋 友 去体育场 踢 两场足球
wǒ cóng shàng zhōng xué de shí hòu jiù xǐ huān tī zú qiú
我 从 上 中 学 的 时候 就喜欢 踢足球
yīn wèi tī zú qiú kě yǐ ràng wǒ gèng qiáng zhuàng
因 为 踢足球 可以 让 我 更 强 壮

Wǒ bù xǐhuān dǎ yóuxì, yīnwèi tài làngfèi shíjiānle
我不喜欢打游戏,因为太浪费时间了
Tôi không thích chơi game vì quá lãng phí thời gian

Wǒ zhēn de tǎoyàn kàn diànshì, yīnwèi tài wúliáole
我真的讨厌看电视,因为太无聊了


Tag liên quan đến sở thích / Cùng Kevin Học Tiếng Trung 191017 bài 9

Học Tiếng Trung Cơ Bản,học tiếng trung,học tiếng trung giao tiếp,hoc tieng trung,học tiếng trung cơ bản,hoc tieng trung quoc,cách học tiếng trung,hoc phat am tieng trung,tự học tiếng trung,học tiếng hoa,học nghe tiếng trung,Luyện nghe tiếng trung,Học nói tiếng Hoa,Bài học tiếng trung,Phương pháp học tiếng trung,tiếng trung giao tiếp,học tiếng trung online,Cùng Kevin Học Tiếng Trung,động từ li hợp,tiếng trung 51,viết sở thích tiếng trung,sở thích tiếng trung

Xem thêm các video khác tại tienghoagiaotiep.com

24 Replies to “sở thích / Cùng Kevin Học Tiếng Trung 191017 bài 9”

  1. 我喜欢学汉语, 每天我 都会在公司一个小时学汉语。 我 从开始去上班的时候就喜欢学汉语。 因为学汉语可以让我 找到好工作。 谢谢老师

  2. 我喜欢看电影。每个周末我都会一个人在家看一部电影。我从小的时候就喜欢看电影。因为看电影会让我在紧张的工作后感到放松和娱乐。
    谢谢老师

  3. E muốn thầy làm video về chủ đề bố tôi say rượu rồi trời mưa lên bố tôi ở nhà đi câu cá. Bố tôi là người rất khó tính.e cảm ơn thầy nhiều

  4. 感谢你分享你的视频,对我来说我喜欢学汉语,没天晚上20点到22点我上 YouTube 学汉语,我从小的时候都喜欢学汉语,因为学汉语让我会说中国话,唱中国歌,可以找一份好好公作 em viết vậy có ok không anh hi..😍

  5. Muốn học phần này tốt phải quay lại học video động từ li hợp của a.非常感谢。 很有意义。

  6. 我喜欢聊天,每天我都会和朋友聊天一个小时,我从小就喜欢聊天,因为聊天可以让我认识新朋友

  7. Nếu anh làm video tiếp theo về sở thích được nhiều người yêu thích và quan tâm thì em có ý kiến như thế này ạ. Anh có thể làm video về sở thích của người hướng nội và hướng ngoại. Như thế sẽ bao quát nhiều hơn ah. 非常感谢

  8. 我喜歡逛街。每個星期日我都會和朋友出去逛街。我從來台灣的時候才喜歡逛街。因為逛街可以讓我看到好多的美女。我這樣可以嗎老師。謝謝老師

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *