Luyện nghe và nói tiếng Trung – HSK2 – Buổi 1

Luyện nghe nói tiếng Trung trình độ HSK2, các bạn hãy theo dõi thật nhiều những video như thế này của Tiếng Trung 518 nhé.

website học online : tiengtrung518.com
Liên hệ fb Chen Laoshi hoặc sđt 0969.81.0971
#luyennghetiengtrung #tiengtrunggiaotiep #tiengtrung518


Tag liên quan đến Luyện nghe và nói tiếng Trung – HSK2 – Buổi 1

Tiếng Trung 518,#luyen nghe tieng trung,#nghe noi tieng trung,#tieng trung giao tiep,#tieng trung 518,#hoc tieng trung online

Xem thêm các video khác tại tienghoagiaotiep.com

33 Replies to “Luyện nghe và nói tiếng Trung – HSK2 – Buổi 1”

 1. 第一部分:一共十个题,每题听两次
  例如:
  我们家有三个人 1:13
  1。我每天坐公共汽车去上班 1:53
  2。我看见小猫了,它在哪儿 3:30
  3。你的字写得真漂亮 4:57
  4。再见!路上慢点 5:56
  5。打练球的那个人是我哥哥 7:10
  6。 你要哪个?左边的?8:36
  7。我开车来的,我送你 9:44
  8。先生,桌子上的手机是您的吗?10:46
  9。他正在睡觉 12:14
  第二部分,一共十个题,每题听两次
  例如:你喜欢什么运动?我最喜欢踢足球13:20
  现在开始第十一到十五题
  11。你怎么没洗衣服?中午去游泳了,我现在就去洗14:42
  12。喂?你下班了吗?我还有点工作,没做完,你等我一下16:42
  13。老师,这个我知道。好,你来给大家介绍介绍 18:23
  14。东西都买好了么?牛奶还没买20:07
  15。你怎么不高兴?天阴了爸爸说会下雨不让我出去玩 21:34
  现在开始第十六到二十题
  16。服务员你们饭店什么菜最好吃?我们店的鱼不错 24:13
  17。我们到哪儿了?看,在这儿,在走几分钟就到了26:05
  18。你女儿唱得真好听,谢谢她喜欢唱歌27:52
  19。眼睛怎么了?看电脑时间长了,有点累29:06
  20。你有五十块钱吗?等一下我找找 31:02
  第三部分,一共十个题,每题听两次
  例如 :
  小王这里有几个杯子,那个是你的?左边那个,红色的是我的。小王的杯子是什么颜色的?32:29
  21。你姐姐呢?叫她来吃西瓜,她在房间里看报纸.我去叫她。姐姐在做什么? 35:11

 2. Yêu cầu cô hoa trang xấu một tý để HS tập trung hjhj .yêu quý cô

 3. 6。你姐姐呢?叫她来吃西瓜。/她在房间里看报纸,我去叫她。
  姐姐在做什么?在看报纸。

 4. 5。小王,这儿里有几个杯子,哪个是你的?/左边那个红色的是我的。
  小王的杯子是什么颜色的?

 5. 1。服务员,你们饭店什么菜最好吃?/我们店的鱼不错。

 6. 6。你怎么不高兴。/天阴了, 爸爸说会下雨不让我出去玩儿。

 7. 3。味,你下班了吗?/我还有点儿工作没做完儿,你等我一下。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *