Luyện nghe nói tiếng Trung trình độ HSK3 Buổi 4

#luyennghetiengtrung #luyennghehsk3 #tiengtrung518

Luyện nghe nói tiếng Trung trình độ HSK3, các bạn hãy theo dõi thật nhiều những video như thế này của Tiếng Trung 518 nhé.

website học online : tiengtrung518.com
Liên hệ fb Chen Laoshi hoặc sđt 0969.81.0971


Tag liên quan đến Luyện nghe nói tiếng Trung trình độ HSK3 Buổi 4

Tiếng Trung 518,#luyện nghe tiếng Trung,#luyện nghe nói tiếng trung,#tieng trung giao tiep,#tieng trung 518,#hoc tieng trung online

Xem thêm các video khác tại tienghoagiaotiep.com

47 Replies to “Luyện nghe nói tiếng Trung trình độ HSK3 Buổi 4”

  1. 东西都买好了吗?都买好了羊肉,鸡蛋,面条,苹果🍎,我们回家吧。

  2. 我上星期日遇到了一个很好的司机,我不小心把护照忘在出租车上了,以后一定小心吖。上星期她把护照忘在出租车上,但是她遇到那个很好的司机

  3. 香蕉🍌多少钱一斤,六块五,你要多少,就这些吧,好的,你还要别的,今天的西瓜有甜又新鲜。我看看。(他们在市场)

  4. 早上好,早今天天气好极了,要不要去打球,刘经理要出去我先送一下他,然后再过去。好,那三号球场间

  5. 听说你妈妈是老师,她教什么课? 她教三年级的数学, 那你的数学成绩一定很好吧? 一般我对数学不太感兴趣。女的数学成绩怎么样? 一般。她叫三年级。

  6. 飞机✈几点起飞,六点十五分,那我们到机场还要多长时间不会迟到吧,下一站就是机场,不会晚的。

  7. 老师好。你怎么突然搬出来这么多盘子? 明天家里不是来客人吗?这些盘子好久没用了我先洗洗。有几个同事不能来了,不用洗这么多,没事我都洗了吧?女的洗盘子。

  8. 东西都买好了吗,都买好了。羊肉,鸡蛋,面条,苹果。我们回家吧

  9. 我的头发是不是有点长。不长。我觉得现在很好,很漂亮

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *