Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 2 (bài 20)

Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 2 (bài 20)

Tự học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 2 (bài 20): 祝你生日快乐 Zhù nǐ shēngrì kuàilè Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
===
Các mẫu câu chúc mừng sinh nhật hay và ý nghĩa: http://bit.ly/2lTiHXB
Tải file pdf và mp3 giáo trình Hán ngữ 2 tại: http://bit.ly/2OcQbwc
Tổng hợp ngữ pháp giáo trình hán ngữ 2: http://bit.ly/2HfREQa
File tập viết bài 19 giáo trình hán ngữ 2: http://bit.ly/2LTkhZp


Hình ảnh về Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 2 (bài 20)


Tag liên quan đến Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 2 (bài 20)

học tiếng hoa,tiếng hoa,tiếng trung,bài 20 giáo trình hán ngữ 2,bài 20 hán ngữ,han ngu 2,giao trinh han ngu 2,giáo trình hán ngữ quyển 2,hán ngữ 2,giáo trình hán ngữ 2,giáo trình hán ngữ,học tiếng hoa,học tiếng trung,tiếng trung online,tiếng trung giao tiếp,tự học tiếng trung,tiếng trung quốc,chúc mừng sinh nhật

Xem thêm các video khác tại tienghoagiaotiep.com

39 Replies to “Học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ 2 (bài 20)”

 1. 第二十课 :祝你生日快乐
  1年
  今年, 明年,
  4 后年
  前年qián
  5 去年
  今年我大学毕业🎓 biyè
  我今年大学毕业。
  6 毕业🎓
  大学毕业
  小学毕业🎓
  中学毕业
  高中毕业。
  7 多
  8 多大
  你今年多大?
  9 岁
  我今年二十岁
  10 属shǔ
  11 狗
  12月
  13 号
  今天几月几号 。
  14 生日
  15 正好。
  16 打算dǎsuan
  毕业以后你打算做什么?
  有什么打算?
  17 过
  过路
  18 准备
  我准备吃饭了
  19 举行。
  20 晚会。
  举行一个晚会 。
  21 参加
  清你来参加 。
  参加一个晚会 。
  22时间
  23 点(种)
  24 就
  25 一定
  26 一定来参加 。
  27 祝你生日快乐🎂

  1 多大
  2 你今年多大?
  3 多高
  4 你多高
  5 我一米六十 。
  6 多重
  7 你多重?
  8 多远
  9 从你家 到公司多远?
  10 正好
  11 正好是星期六
  12 我在找你 , 正好里来了 。
  13 过
  14 公路
  15 过膝盖
  16 过春节
  17 我生日
  18 时间
  19 时候
  20 最近我很忙, 没有时间去玩 。
  21上课的时候不能说话。
  22 上课的时间 是两个小时 。
  23 什么时间=什么时候
  24 你什么时候你大学毕业
  25 你什么时间大学毕业。
  26 一定
  27不一定
  28 他一定来 参加 。
  29 周末我不一定回老家 。
  30 就 phótù
  31 我爱的就是你。
  32 就在我的房间 举行晚会 。
  33 他今天 早上六点 就去校了 。
  34 点, 分(分钟) 秒 一刻,
  35 八点十五分, 八点一刻 。
  36 九点三十分
  九点半
  37 六点四十五分 。
  六点三刻
  差一刻七点 。
  差十五分 。
  38 2017年 10月20日星期五
  39 星期。
  40 星期几
  41 月。 几月。 几个月
  42 你去中国几个月 。
  43 号 。 今天几号 ?
  44 。 那年。 那一年。
  你那一年回国。
  45 点 。现在几点 ?
  46 今天几月几号 星期几?
  47你是哪年出生的 ?
  48 你哪年出生?
  49 我是1997年车出生的
  50 你/属什么
  61 我时喉🐒
  62 鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗chu
  baikhoa1
  1 你哪一年大学毕业 。
  2 你哪一年大学毕业
  3 明年。 你呢?
  4 我后年。 你今年多大?
  5 我二十一岁 。
  6 属什么的?
  7 属狗的 。
  bàikhoá2祝你生日快乐🎂🎂🎂🎁🎊
  1 你的生日是几月几号?
  2 我的生日 十月十八号。正好是星期六。
  3 是吗, 你打算怎么过 。
  4 我准备举行一个生日晚会。
  你也来参加,号吗?
  5 什么时间举行 。
  6 星期六晚上七点
  7 在哪儿?
  8 就在的房间。
  9 好我一定去 。 祝你生日快乐!
  luyèntàp
  1 明天就我的房间举行晚会 。
  2 他们打算10月20号北京旅行 。
  3 你打算今年怎么过生日?
  4 你哪一年大学毕业🎓。
  luyèntàp2
  1你哪一年大学毕业 🎓?
  2明年,你呢?
  3 我后年,你今年多大?
  4 我二十一岁。
  And 好的老师👩‍🏫。

 2. ui cô là người em thấy dạy kĩ và dạy mở rộng nhiều nhất đó ạ. Hơi muộn vì học đến quyển 2 mới biết đến cô huhu

 3. Cô có thể cho e xin powerpoint của giáo trình hán ngữ trọn bộ đc k ạ

 4. Tại sao lại là Ni shi na nian chu sheng de?! mà không phải Na nian shi ni de chu sheng?! ạ!

 5. 作业:
  你 哪一年 大学 毕业?
  明年, 你呢?
  我 后年, 你 今年 多大 了?
  我 二十一 岁。

 6. A 你哪一年大学毕业?
  B 明年,你呢?
  C 我后年你今年多大?
  D 我二十一岁

 7. Cảm ơn cô đã dành thời gian làm video bài học rất hay và bổ ích ạ

 8. 你今午多大?
  你哪一午大学毕业?
  今天几月几号星期几?
  我练习了练习。 我要 休息休息。

 9. 多大?
  你今年多大?
  多高?
  你多高?
  我一米六。
  多重?
  多远?
  从你家到公司多远?
  我的生日正好星期六。
  过:
  过路
  过膝盖
  过春节
  过生日
  时间
  时候
  最近我很忙,没有时间去玩。
  上课的时候不能说话。
  上课的时候是两个时间。
  一定
  不一定
  他一定来参加。
  周末我不一定回老家。

 10. 谢谢。


  今年
  明年
  去年
  后年
  毕业
  大学毕业
  小学毕业
  高中毕业

  多大
  你今年多大?
  我今年二十岁。

  狗🐶


  生日
  正好
  打算

  准备
  举行
  晚会
  参加
  时间
  点钟

  一定: 一定来参加。

  快乐
  祝你生日快乐。

 11. Bài tập: Sắp xếp thành hội thoại hoàn chỉnh

  A:我二十一岁。

  B: 明年, 你呢?

  C:我后年你今年多大?

  D: 你哪一年大学毕业?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *