Đọc và Nghe 008 thông cảm và bao dung / Cùng Kevin học tiếng trung

Đọc và Nghe 008 thông cảm và bao dung / Cùng Kevin học tiếng trung

Đọc và Nghe 008 thông cảm và bao dung / Cùng Kevin học tiếng trung

Bạn đối xử tốt với người khác, người khác sẽ đối xử tốt với bạn. Trên thực tế, rất nhiều người trong chúng ta không làm được điều đó. Lúc suy nghĩ của họ và ta không giống nhau. Chúng ta luôn muốn làm cho họ lắng nghe bản thân mình. Nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng. Không ai có thể áp đặt cách nghĩ của mình lên người khác. Hãy thử cố gắng thấu hiểu suy nghĩ và thói quen của họ, giúp đỡ họ nhiều hơn. Bạn sẽ phát hiện, họ cũng sẽ cảm thấy bạn rất rốt, cũng sẽ thực sự đối tốt với bạn. Vì vậy, trong cuộc sống này chúng ta hãy thông cảm và bao dung nhiều hơn.
你对别人好,别人也会对你好。实际上,我们很多人做不到这一点。当别人跟自己的想法不一样时,我们总是想让别人听自己的。但是每个人都有自己的生活,谁也不能把自己的想法加到别人身上,试着理解他人的想法和生活习惯,更多地帮助他们,你会发现,他们也会觉得你很好,也会真的对你好。所以,在生活中我们应该多一些理解和包容。
Nǐ duì bié rén hǎo, bié rén yě huì duì nǐ hǎo. Shí jì shàng, wǒ men hěn duō rén zuò bù dào zhè yī diǎn. Dāng bié rén gēn zì jǐ de xiǎng fǎ bù yī yàng shí, wǒ men zǒng shì xiǎng ràng bié rén tīng zì jǐ de. Dàn shì měi gè rén dōu yǒu zì jǐ de shēng huó, shéi yě bù néng bǎ zì jǐ de xiǎng fǎ jiā dào bié rén shēn shàng, shì zhe lǐ jiě tā rén de xiǎng fǎ hé shēng huó xí guàn, gèng duō de bāng zhù tā men, nǐ huì fā xiàn, tā men yě huì jué dé nǐ hěn hǎo, yě huì zhēn de duì nǐ hǎo. Suǒ yǐ, zài shēng huó zhōng wǒ men yīng gāi duō yī xiē lǐ jiě hé bāo róng

Bài khác  Học tiếng Trung | Chủ đề diện mạo con người | Học tiếng Đài loan

Tag liên quan đến Đọc và Nghe 008 thông cảm và bao dung / Cùng Kevin học tiếng trung

Học Tiếng Trung Cơ Bản,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tienghoagiaotiep.com

5 Replies to “Đọc và Nghe 008 thông cảm và bao dung / Cùng Kevin học tiếng trung”

  1. wow! đúng là hơi nhanh! nhưng nghe nhiều lần thì thấy ổn ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *