Đọc và Nghe 007 quả táo vs. cách suy nghĩ / Cùng Kevin học tiếng trung

Đọc và Nghe 007 quả táo vs. cách suy nghĩ / Cùng Kevin học tiếng trung

Đọc và Nghe 007 quả táo vs. cách suy nghĩ / Cùng Kevin học tiếng trung

Tôi có 1 quả táo, bạn có 1 quả chuối, táo của tôi cho bạn, chuối của bạn cho tôi , mỗi người vẫn chỉ có một quả. Tôi có một cách nghĩ , bạn có một cách nghĩ , cách nghĩ của bạn nói với tôi, cách nghĩ của tôi nói cho bạn, mỗi người sẽ có hai cách suy nghĩ. Vì vậy, chúng ta nên giao lưu nhiều hơn.
我有一个苹果,你有一个香蕉,我的苹果给你,你的香蕉给我,每个人还是只有一个水果。我有一个想法,你有一个想法,你的想法跟我说,我的想法告诉你,我们每个人就有两个想法。所以,我们应该多交流。
wǒ yǒu yī gè píng guǒ, nǐ yǒu yī gè xiāng jiāo, wǒ de píng guǒ gěi nǐ, nǐ de xiāng jiāo gěi wǒ, měi gè rén hái shì zhǐ yǒu yī gè shuǐ guǒ. Wǒ yǒu yī gè xiǎng fǎ, nǐ yǒu yī gè xiǎng fǎ, nǐ de xiǎng fǎ gēn wǒ shuō, wǒ de xiǎng fǎ gào sù nǐ, wǒ men měi gè rén jiù yǒu liǎng gè xiǎng fǎ. Suǒ yǐ, wǒ men yīng gāi duō jiāo liú.


Tag liên quan đến Đọc và Nghe 007 quả táo vs. cách suy nghĩ / Cùng Kevin học tiếng trung

Học Tiếng Trung Cơ Bản,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tienghoagiaotiep.com

16 Replies to “Đọc và Nghe 007 quả táo vs. cách suy nghĩ / Cùng Kevin học tiếng trung”

  1. cái này giống với một câu hỏi trong đề thi hsk (có một bạn trong group tiếng trung đăng lên hỏi đáp án)

  2. Thầy ơi, từ 说 với 告诉 thì dùng từ nào cũng được phải k

  3. Trò chúc thầy sang năm mới thật nhiều niềm vui mới gia đình hạnh phúc vạn sự cát tường thầy nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *