Đọc và Nghe 006 / Cùng Kevin học tiếng trung

Đọc và Nghe 006 / Cùng Kevin học tiếng trung

Đọc và Nghe 006 / Cùng Kevin học tiếng trung

Bất luận làm việc gì, đều phải chú ý phương pháp. Đặc biệt là học tập càng nên như vây. Sử dụng phương pháp chính xác. Chúng ta làm việc mới có thể dùng ít thời gian nhất, đạt được hiệu quả tốt nhất.
无论做什么,都要注意方法。特别在学习中,更是这样。使用正确的方法,我们才可以用最短的时间达到最好的效果。
Wú lùn zuò shén me, dōu yào zhù yì fāng fǎ. Tè bié zài xué xí zhōng, gèng shì zhè yàng. Shǐ yòng zhèng què de fāng fǎ, wǒ men cái kě yǐ yòng zuì duǎn de shí jiān dá dào zuì hǎo de xiào guǒ.


Tag liên quan đến Đọc và Nghe 006 / Cùng Kevin học tiếng trung

Học Tiếng Trung Cơ Bản,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tienghoagiaotiep.com

8 Replies to “Đọc và Nghe 006 / Cùng Kevin học tiếng trung”

  1. Lẽ ra e được học bài của thầy thế mà thầy cho em mừng hụt

  2. em xin ghi nhận ngay lời vàng ngọc này !!! anh kavin người anh của em và là người thầy yêu quý nhất của em !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *