Đàm thoại tiếng Trung : Hỏi thăm về nhau

Đàm thoại tiếng Trung : Hỏi thăm về nhau

Hội thoại 1: Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?

王小明 : 阿伦,你今年多大了?
Wángxiǎomíng : Ā Lún, nǐ jīnnián duōdà le?
Vương Tiểu Minh: Luân, năm nay cậu bao nhiêu tuổi vậy?

阿伦 : 我今年29岁了。
Ā Lún : Wǒ jīnnián 29 suì le.
Luân : Năm nay tôi 29 tuổi rồi.

王小明 : 你快30岁了?你是1989年出生的吗?
Wángxiǎomíng : Nǐ kuài 30 suì le? Nǐ shì 1989 nián chūshēng de ma?
Vương Tiểu Minh : Cậu sắp 30 tuổi à? Cậu sinh năm 1989 hả?

阿伦 : 对! 我是1989年2月28日出生的。
Ā Lún : Duì! Wǒ shì 1989 nián 2 yuè 28 rì chūshēng de.
Luân : Đúng rồi! Tôi sinh ngày 28 tháng 2 năm 1989. 

王小明 : 明天不就是你的生日吗?
Wángxiǎomíng : Míngtiān bú jiùshì nǐ de shēngrì ma?
Vương Tiểu Minh : Mai không phải sinh nhật của cậu sao? 

阿伦 : 对啊! 王哥您呢? 您今年多大年纪了?
Ā Lún : Duì a! Wáng gē nín ne? Nín jīnnián duōdà niánjì le?
Luân: Vâng! Còn anh Vương thì sao? Năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy?

王小明 : 我啊! 我已经45岁了,老了。
Wángxiǎomíng: Wǒ a! Wǒ yǐjīng 45 suì le, lǎo le.
Vương Tiểu Minh: Anh à!, Anh đã 45 tuổi rồi, già rồi.

阿伦 : 您不老,看起来像35岁。
Ā Lún : Nín bù lǎo, kàn qǐlái xiàng 35 suì.
Luân : Anh không già, trông giống 35 tuổi.

王小明 : 哈哈! 你真会说话。
Wángxiǎomíng : Hāhā! Nǐ zhēn huì shuōhuà.
Vương Tiểu Minh : Haha! Cậu thật biết nói chuyện.

Hội thoại 2: Nhà cậu có mấy người?

小丽:小明,你家有几口人?
Xiǎolì: Xiǎomíng, Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?
Tiểu Lệ: Tiểu Minh, nhà cậu có mấy người vậy?

Bài khác  Phương pháp học tiếng Trung nhanh giỏi cho người mới bắt đầu

王小明:我家有五口人,爸爸、妈妈、哥哥、姐姐和我。
Wángxiǎomíng: Wǒ jiā yǒu wǔ kǒu rén, bàba, māma, gēge, jiějie hé wǒ.
Vương Tiểu Minh: Nhà tôi có 5 người, ba, mẹ, anh trai, chị gái và tôi.

小丽:真幸福啊!
Xiǎolì: Zhēn xìngfú a!
Tiểu Lệ: Hạnh phúc quá à!

王小明:你呢? 你有兄弟姐妹吗?
Wángxiǎomíng: Nǐ ne? nǐ yǒu xiōngdì jiěmèi ma?
Vương Tiểu Minh: Còn cậu? Cậu có anh chị em không?

小丽:没有,我家只有三口人,爸爸妈妈和我。
Xiǎolì: Méiyǒu, wǒ jiā zhǐyǒu sān kǒu rén, bàba māma hé wǒ.
Tiểu Lệ: Không có, nhà tôi chỉ có 3 người, ba mẹ và tôi.

  • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 7
  • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 6
  • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 5
  • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 4
  • Học Tiếng Trung Qua Video – Tập 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *