Đại từ chỉ thị .phần 2.Học tiếng Trung cùng cô Thoa phạm.

Đại từ chỉ thị .phần 2.Học tiếng Trung cùng cô Thoa phạm.

Cô Thoa.đại từ chỉ thị chỉ nơi chốn.这儿,那儿


Hình ảnh về Đại từ chỉ thị .phần 2.Học tiếng Trung cùng cô Thoa phạm.


Tag liên quan đến Đại từ chỉ thị .phần 2.Học tiếng Trung cùng cô Thoa phạm.

học tiếng hoa,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tienghoagiaotiep.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *