Cấu trúc câu trong tiếng Trung – Tập 5

website học online: tiengtrung518.com
Thông tin liên hệ : fb Chen Laoshi
SĐT zalo 0969.81.0971

Danh sách phát : https://www.youtube.com/playlist?list=PLe_vM_t14xATa8Qa86jeocMBnct9nMjrr
Tập 1 : https://www.youtube.com/watch?v=8nT1cowfUVE&list=PLe_vM_t14xATa8Qa86jeocMBnct9nMjrr&index=3&t=0s
Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=NHELyudy8UQ&list=PLe_vM_t14xATa8Qa86jeocMBnct9nMjrr&index=2&t=17s
Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=-wak8NaZ43A&feature=youtu.be
Tập 4 : https://youtu.be/vK51Oa2km4o
Tập 5 : https://www.youtube.com/watch?v=BWT4k0PE7Ks&list=PLe_vM_t14xATa8Qa86jeocMBnct9nMjrr&index=5&t=0s
Tập 6 : https://youtu.be/Y8GW8Ip1U7E

Hôm nay chúng ta sẽ cùng học các cấu trúc câu tiếng Trung sau đây:
不是……吗?Bú shì…… ma?不是……嗎?Chẳng phải … sao?
要不是……就……Yào bú shì…… jiù…… Nếu không phải là … thì…
是……的 shì…… de Nhấn mạnh vào thời gian, địa điểm, phương thức, đối tượng, mục đích…
……甚至 shènzhì…… thậm chí….
……何况 hékuàng …… hoặc 更何况 gèng hékuàng…… huống chi là …., huống hồ là…..
别说 bié shuō…… 就是 jiùshì …..Hoặc 别说 bié shuō 就连 jiù lián…… Đừng nói… ngay cả…. cũng….
不管 bùguǎn ……也 yě / 都 dōu …… bất kể…cũng…, bất luận… cũng…
……怎么样 zěnme yàng hoặc …..如何 rúhé … thế nào
不是……而是…… bú shì…… ér shì…… Không phải…mà là….


Tag liên quan đến Cấu trúc câu trong tiếng Trung – Tập 5

Tiếng Trung 518,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tienghoagiaotiep.com

17 Replies to “Cấu trúc câu trong tiếng Trung – Tập 5”

  1. 鬼妹胃口很大哦!惊你喂不饱 . Câu này em khó hiểu quá cô Trần ah. Ngữ pháp này là gì vậy cô?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *