Các câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất cho người mới bắt đầu

最近忙吗?Zuìjìn máng ma? 最近忙嗎?Dạo này có bận không?
待会儿见。Dāi huìr jiàn. 待會兒見。Lát nữa gặp nhé.
我不是故意的。Wǒ bú shì gùyì de. 我不是故意的。Tôi không cố ý.
这不是你的错。Zhè bú shì nǐ de cuò. 這不是你的錯。Đây không phải lỗi của bạn.
你的男朋友真帅!Nǐ de nán péngyou zhēn shuài! 你的男朋友真帥!Bạn trai của bạn thật đẹp trai!
…..
Website học online: tiengtrung518.com
Liên hệ fb Chen Laoshi
Zalo 0969.81.0971


Tag liên quan đến Các câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất cho người mới bắt đầu

Tiếng Trung 518,tieng trung giao tiếp,tieng trung giao tiep,tiengtrunggiaotiep,học tiếng trung online,tiếng trung cho người mới bắt đầu

Xem thêm các video khác tại tienghoagiaotiep.com

24 Replies to “Các câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng nhất cho người mới bắt đầu”

  1. 我也是这么想的,我也是这么想的,我也是这么想的,我也是这么想的。

  2. 你说得太对了,你说得太对了,你说得太对了,你说得太对了。

  3. 听你的听你的,我没意见,我没意见,听你的,我没意见。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *